Om mig

Jag utbildade mig till gestaltterapeut vid Gestalt Akademin i Skandinavien. Min examen till Masters of Science in Gestalt Psychotherapy tog jag 2007.

Jag är medlem i SAG Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter.
Jag innehar F-skattesedel.

Min mastersuppsats handlar om medberoende. Jag skriver hur man definierar och arbetar med medberoende utifrån gestaltterapeutiska metoder. Uppsatsen Medberoende och Gestaltpsykoterapi finns att hämta på nätet. (Googla på mitt namn för vidare länk.)

I en terapeutisk och helande process är mötet och dialogen med en terapeut som speglar, bekräftar och utmanar viktig. I ett tryggt sammanhang kan man möta olika sidor av sig själv, integrera dessa och lättare acceptera hela sig.